پیچ رولپلاک نمای سنگی ساختمان

از یک تــکه سنگ نمای ساخـتـمان گـرفـتـه تا سطـوح صـنـعـتـی بزرگ در صورت از دست دادن استحکام یا نا امن شدن نیاز یه تثبیت دارند و یکی از راه حل ها پیچ رول پلاک می باشد ، با روش دسترسی با طناب انجام این کار بسیار ایمن تر و سریعتر انجام می گردد.
تکنسین های شرکت فرازکاران تجربه و آمادگی اجرای هرگونه پروژه صنعتی و ساختمانی پیچ و رول پلاک را دارا می باشند.

  • ایمن و سریعترین اجرای پیچ رولپلاک به روش دسترسی با طناب .
  • استفاده از با کیفیت ترین مصالح و ابزار های مناسب پیچ رولپلاک .
  • نصب مجدد سنگ های آسیب دیده..
Call Now Button