ایمن سازی و توربندی

ایمن سازی و توربندی نمای سنگ ، کامپوزیت یا شیشه  استفاده شده ..................... بازدید از پروژهای آب بندی و درزبندی 

جوشکاری و برشکاری

جوشکاری و برشکاری نمای سنگ ، کامپوزیت یا شیشه  استفاده شده ..................... بازدید از پروژهای آب بندی و درزبندی 

نماشویی

نماشويی نمای سنگ ، کامپوزیت یا شیشه  استفاده شده ..................... بازدید از پروژهای آب بندی و درزبندی 

رنگ آمیزی

رنگ آمیزی نمای سنگ ، کامپوزیت یا شیشه  استفاده شده ..................... بازدید از پروژهای آب بندی و درزبندی 

خدمات انواع دکل و سازه های فضایی

خدمات انواع دکل و سازه های فضایی نمای سنگ ، کامپوزیت یا شیشه  استفاده شده ..................... بازدید از پروژهای آب بندی و درزبندی 

آب بندی – درز بندی انواع نما

آب بندی - درز بندی انواع نما نمای سنگ ، کامپوزیت یا شیشه  استفاده شده در ساختمان با توجه به شرایط محیطی از جمله سرما ، رطوبت یا بارش باران نیازمند آب بندی می باشند. روش های متعددی برای اجرای آب بندی در نمای ساختمان ها وجود دارد که به پر کاربرد ترین روش ها [...]
Call Now Button